Bol-pijl

Navigeren met behulp van bol-pijl-instructies – ook wel bekend als ‘tulip’ omdat het voor het eerst werd gebruikt in de befaamde Tulpenrally – is redelijk eenvoudig. Een verkeerssituatie wordt grafisch weergegeven waarbij de equipe als bol wordt verbeeld en de pijl in de richting van de te volgen route wijst. De route loopt van situatie naar situatie in een aangegeven volgorde. Deze techniek wordt vooral toegepast om de equipes te verplaatsen naar enige locatie waar iets begint dat meer vergt van deelnemers.

Bol-pijl met afstand

Variant op de voorgaande techniek waarbij de bol-pijl instructies vergezeld gaan van afstanden tot op 10 meter nauwkeurig. Het gaat hierbij om de combinatie van de geschetste verkeerssituatie en de aangegeven afstand. Volg je hier een pijl naar rechts op 1,2 kilometer waar 1,3 wordt opgegeven, dan zou je zomaar de verkeerde weg in kunnen slaan. Waarom een equipe dan toch bij 1,2 afslaat? Nou, omdat er een kleine afwijking zit in de kilometerteller of omdat men domweg vergeten is om op de afstand te letten.

Punten, pijlen kortste route

Op een kaartfragment moet een route worden bepaald die de equipe moet volgen. Dat gebeurt met behulp van genummerde pijlen en of punten die op de kaart zijn ingetekend. Tussen de punten en of pijlen moet de kortste route op de kaart worden ingetekend waarbij volledig ‘door de pijlen heen’ moet worden gereden. Let wel, alleen wegen op de kaart mogen worden gebruikt, dus mijd weggetjes die u onderweg tegenkomt, maar die niet op de kaart staan.

Grensbenadering

Wederom een kaartfragment. Ditmaal heeft de organisatie een dikke vette lijn over de kaart getrokken, ofwel er is sprake van een natuurlijke grens op de kaart, bijvoorbeeld een spoorlijn of rivier. Op een traject van A naar B moet deze grens zo dicht mogelijk worden benaderd, wat wil zeggen dat het oppervlak tussen gereden route en grens zo minimaal mogelijk is. Ook hier geldt dat alleen wegen mogen worden bereden die op de kaart staan.

Ingetekende lijn met barricades

De organisatie is zo vriendelijk geweest barricades op te werpen op een kaartfragment en je dient een zo groot mogelijk deel van een ingetekende route te rijden waarbij je de op de kaart aan gebrachte barricades mijdt. Equipes zouden in de verleiding kunnen komen die barricades te negeren (“Die staan alleen maar op de kaart, wie houdt ons tegen?”), maar dat wordt doorgaans koelbloedig afgestraft door middel van foutcontroles of controles die je juist mis loopt.

Blinde lijn

Nu eens geen kaartfragment, maar een transparant blad of A4-tje met daarop een lijn die het te volgen traject voorstelt. De lijn is ‘blind’ omdat hij niet op een kaart is ingetekend, en de equipes dienen dus zelf door meten en het lezen van de weg te ontdekken welke route is bedoeld. Dat kan best ingewikkeld zijn omdat er doorgaans niet bij wordt verteld welke windrichting de lijn volgt.

Visgraat

Bij dit systeem wordt de route weergegeven als een rechte lijn met aan beide zijden streepjes die de wegen symboliseren die niet moeten worden bereden. De visgraat is gebaseerd op wegsplitsingen en kruisingen op de kaart en wordt van onder naar boven of van boven naar onder gelezen. Een streepje naar rechts (bij een traject van onder naar boven) kan dus betekenen: rechtdoor als er een afslag naar rechts is, maar linksaf, indien er op dat moment een afslag naar links is en de weg rechtdoor loopt.

Namen en nummers

De namen staan voor plaatsnamen waarvan u het op de kaart aangeduide gedeelte van de bebouwde kom moet aandoen. De route naar de volgende plaatsnaam wordt gegeven met wegnummers. Indien gebruik gemaakt moet worden van een weg waarvan op de kaart geen wegnummer aanwezig is, wordt deze aangeduid met een min (-). De wegen tussen de plaatsnamen staan achter elkaar gescheiden door een schuine streep (/).U dient een route te construeren die precies het opgegeven aantal wegen aandoet met op het juiste moment de wegen met het opgegeven wegnummer. Indien de plaatsnaam tussen haakjes staat komt de route vlak langs het op de kaart aangeduide gedeelte van de bebouwde kom, maar er niet doorheen.

  1. Uitslagen
  2. Equipes op startvolgorde